Oferta – Współpraca

Z naszej strony proponujemy stałą współpracę, w ramach której oferujemy:
 • dostęp do produktów ubezpieczeniowych
 • możliwości akwizycji w oparciu o produkty dedykowane wyłącznie dla Partnerów współpracujących
 • atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne, w tym także efektywny i szybki transfer środków,
 • profesjonalne wsparcie technologiczne ułatwiające pracę z Klientem oraz optymalne administrowanie sprzedażą i rozliczeniami,
Dodatkowo do dyspozycji naszych współpracowników udostępniamy Internetowy System Rozliczania Sprzedaży (tzw. Tower Consultia).

Jego zalety to:

 • nowoczesne rozwiązania informatyczne do pracy grupowej dostępne na wszystkich platformach
 • proste procedury rozliczeniowych
 • dostęp do archiwum optycznego wszystkich dokumentów ubezpieczeniowych zgromadzonych przy zawieraniu konkretnego ubezpieczenia.
Podkarpacki Dom Ubezpieczeń Sp. z o.o. jest propozycją dla tych wszystkich, którzy zamierzają:
 • obniżyć koszty prowadzenia swojej działalności gospodarczej,
 • zaoszczędzić na OC multiagenta,
 • uprościć procedurę rozliczeń z zawartych umów ubezpieczenia w zakładach ubezpieczeń,
 • korzystać z najnowszych technologii informatycznych,
 • wprowadzać dodatkowe usługi na bazie produktów ubezpieczeniowych
W celu nawiązania z nami współpracy prosimy o kontakt oraz skompletowanie niezbędnych dokumentów, t.j.:
 • kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • kopia zaświadczenia o nadaniu nr NIP i REGON,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopia zaświadczenia o zdaniu egzaminu i odbyciu szkolenia 152h lub licencja KNF,
 • kopia świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • zaświadczenie o niekaralności lub odpis notarialny (nie starsze niż 2 miesiące),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nazwa banku i nr rachunku bankowego.

Zapraszamy do zapoznania się z przedstawioną ofertą i skorzystania z naszych usług.