REALIZUJEMY PROJEKT: Wdrożenie systemu B2B/B2C automatyzujące procesy wykorzystaniem „Machine Learning”

Firma Podkarpacki Dom Ubezpieczeń Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach projektu 1.4.1 Technologia Informacyjno- Komunikacyjna, na realizację innowacyjnego projektu, który polega na wdrożeniu systemu B2B/B2C poprzez:

  • Zakup infrastruktury sprzętowej i oprogramowania niezbędnego do uruchomienia systemu B2B/B2C,
  • Dostawę platformy systemu B2B/B2C do zarządzania procesem sprzedaży polis ubezpieczeniowych oraz budowaniem grup zakupowych.

Celem projektu jest wprowadzenie nowych usług innowacyjnych w skali kraju dzięki wdrożeniu systemu B2B/B2C, co posłuży wzrostowi naszej konkurencyjności na rynku. Budowany system dostarczy platformę sprzedażową dla naszych Klientów oraz pomiędzy nimi. Dodatkowo celami projektu jest zatrudnienie 2 nowych pracowników (redukcja bezrobocia) oraz wzrost dochodów i obrotów, a także utrwalenie korzystnego wizerunku firmy.

Chcemy być firmą przyjazną dla naszych Klientów i Współpracowników, w związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby osiągnąć planowane efekty. Liczymy na to, że realizacja projektu w postaci budowy przyjaznej dla Klientów platformy skróci czas działań kooperacyjnych oraz poprawi przejrzystość naszych działań biznesowych. Dzięki temu wzrośnie potencjał firm z terenu Podkarpacia przy jednoczesnym wzroście konkurencyjności. Jednym z planowanych efektów powziętej inwestycji jest wzrost zadowolenia klientów i kształtowanie pozytywnego wizerunku naszej firmy.

Całkowita wartość projektu to 491 016 zł, gdzie wkład Funduszy Europejskich wynosi 392 812,80 zł

Zachęcamy do śledzenie postępów realizacji Projektu, a następnie do korzystania z naszych usług w ramach Platformy.