Oferta - Dom i Mieszkanie

CO TO JEST UBEZPIECZENIE DOMU I MIESZKANIA?
Ubezpieczenie domu i mieszkania ma na celu zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańców. Odpowiednia polisa gwarantuje, że w razie zajścia określonego zdarzenia (np. wichura zrywająca dach, czy niebezpieczeństwo ognia), dom zostanie doprowadzony do stanu sprzed wypadku.
Nasz dom czy mieszkanie jest dla nas zazwyczaj najważniejszym składnikiem majątku, schronieniem i miejscem, do którego wracamy z przyjemnością. W związku z tym nie powinniśmy dopuścić do sytuacji, w której z powodu nieszczęśliwego wypadku mógłby ulec zniszczeniu, dla wielu z nas oznaczałoby to utratę dachu nad głową, nie każdy jest w stanie w szybkim czasie zgromadzić środki finansowe na odbudowę czy przywrócenie domu do stanu sprzed wystąpienia szkody. Przyczyny szkód w przypadku domu czy mieszkania mogą być bardzo różne.


ZAKRES OCHRONY
Decydując się na ubezpieczenie domu powinniśmy rozważnie wybrać sumę, na którą ubezpieczamy mury i stałe elementy oraz ruchomości.
Przez stałe elementy rozumie się składniki trwale związane z budynkiem np. wbudowaną kuchenkę, zlew czy wannę, to w uproszczeniu wszystko, czego nie możemy wynieść z lokalu bez użycia specjalistycznego sprzętu.
Ruchomości to wszelkie przedmioty, np. meble – poza wbudowanymi lub zamontowanymi na stałe, sprzęt gospodarstwa domowego, odzież, gotówka, sprzęt biurowy, rośliny doniczkowe itd.
Suma ubezpieczenia w sytuacji idealnej odzwierciedla realną wartość przedmiotu ubezpieczenia. W momencie, kiedy jest za niska mamy do czynienia z niedoubezpieczeniem, zaś kiedy jest za wysoka mówimy o nadubezpieczeniu. Przy wyborze sumy ubezpieczenia dokonuje się również wyboru sposobu jej ustalania, możemy zdecydować się na ubezpieczenie w wartości nowej- wtedy wypłacone odszkodowanie będzie odzwierciedlać wartość przedmiotu na moment zakupu lub w wartości rzeczywistej, która uwzględnia stopień zużycia. Wszystkie podjęte przez nas decyzje na tym etapie mają wpływ na późniejszą składkę.
Nieruchomość i znajdujące się w niej elementy możemy ubezpieczyć od ryzyk nazwanych np. kradzieży, powodzi, huraganu oraz od wszystkich ryzyk (all risk), jeśli wybierzemy tę drugą opcję ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie bez względu na przyczynę szkody, o ile nie znajduje się ona w wyłączeniach zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

DODATKOWE INFORMACJE
Kiedy ubezpieczymy już dom czy mieszkanie wraz z należącymi do niego ruchomościami możemy rozważyć objęcie ubezpieczeniem także związanych z nim innych budynków i budowli np. garażu czy altanki. Warto również wziąć pod uwagę ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które niewiele kosztuje, a zadziała w razie wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają w swojej ofercie bardzo rozbudowane produkty z szerokim zakresem ochrony, dlatego chętnie pomożemy przy wyborze ubezpieczenia dopasowanego do potrzeb Klienta.