Oferta - W Podróży

CO TO JEST UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE?
Ubezpieczenie podróżne obejmuje przede wszystkim koszty leczenia poza granicami kraju. Dodatkowo na czas podróży warto zakupić ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej. Koszty leczenia zagranicą mogą być bardzo wysokie, będąc w Polsce, nawet sobie nie uświadamiamy, że już sam pobyt na izbie przyjęć może wiązać się z wydatkami rzędu kilku tysięcy euro. Jeżeli wykupujemy ubezpieczenie kosztów leczenia na czas podróży, w razie konieczności podjęcia leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego czy wykonania niezbędnych badań ubezpieczyciel pokrywa za nas koszty tych procedur do ustalonych w umowie ubezpieczenia limitów odpowiedzialności.


ZAKRES UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie obejmuje przede wszystkim koszty leczenia poniesione w związku ze zdarzeniem, które miało miejsce poza terytorium RP. Polisa stanowi ochronę przed finansowymi konsekwencjami związanymi z wypadkiem, nagłą chorobą wymagającą hospitalizacji, czy koniecznością skorzystania z wizyty lekarskiej. Zakres ochrony gwarantuje także pokrycie wydatków na zakup niezbędnych leków oraz zapewnia transport medyczny Ubezpieczonego do kraju.

Istnieje możliwość wykupienia również dodatkowej ochrony:
– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdu, który w razie wystąpienia urazu, skutkującego trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, pomoże w postaci dodatkowych środków pieniężnych,
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – ochrona przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim przez Ubezpieczonego – ubezpieczenie szczególnie ważne podczas podróży z dziećmi.
– ubezpieczenie utraty lub zniszczenia bagażu – ochrona zapewniona jest w przypadku kradzieży oraz innych zdarzeń losowych
– ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej.

DODATKOWE INFORMACJE
W ubezpieczeniu kosztów leczenia w podróżach zagranicznych warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia, która powinna być adekwatna do realnych kosztów w kraju podróży ubezpieczonego. Inne są bowiem ceny usług medycznych np. w Stanach Zjednoczonych czy w Rosji. Dlatego przed wyjazdem na wczasy warto jest poświęcić czas na zapoznanie z cennikiem usług medycznych w kraju, do którego się wybieramy oraz rozmowę z agentem, który dzięki znajomości dostępnych na rynku ubezpieczeniowym ofert dopasuje tę najodpowiedniejszą.