Oferta - Wypadkowe

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

CO TO JEST NNW?
Ubezpieczenia NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków, należą do najpopularniejszych i najpowszechniejszych polis osobowych. Zazwyczaj są one proponowane dzieciom w szkole czy uczestnikom wycieczek, warto jednak pomyśleć o nich, nawet jeśli nikt nas nie obliguje do zawierania polisy. Wypadki, kontuzje, złamania zdarzają się bardzo często. Jeżeli w związku z wypadkiem i doznanymi urazami pozostanie trwały uszczerbek na zdrowiu, wówczas ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłaty świadczenia.

ZAKRES OCHRONY
W tym produkcie należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia, ponieważ to ona stanowi kwotę bazową do obliczenia wysokości świadczenia. Zazwyczaj, chociaż nie jest to regułą, za 1% uszczerbku na zdrowiu ubezpieczyciel wypłaca 1% sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenia NNW to uniwersalne produkty, które okazują być się przydatne dla wszystkich osób bez względu na wiek.